• All Category
  • HOT LINE

    0817.93.97.99
    • No product in the cart.

Cây Cau Hawai mọc thành bụi thấp. Thân tròn màu xanh có đốt thưa, đều đặn. Lá kép lông chim, lá phụ dạng dải màu xanh bóng. Cụm hoa ở các đốt già sát đất, màu vàng. Quả hình cầu.

cay cau hawai cong trinh4 - Cây Cau Hawai trang trí công trình

Cây ưa sáng hoặc chịu bóng bán phần, giai đoạn còn nhỏ đòi hỏi phải che bóng, đất thoát nước tốt. Nhân giống từ hạt hoặc tách bụi, cây mọc khỏe. Nhu cầu nước trung bình.

cay cau hawai cong trinh2 - Cây Cau Hawai trang trí công trình

Cây Cau Hawai thích hợp trang trí ở cổng chính ra vào, sảnh hành lang lớn hay ở các khu vực cảnh quan điểm nhấn của công trình.

cay cau hawai cong trinh1 - Cây Cau Hawai trang trí công trình

Mọi thông tin liên hệ để được tư vấn: